Zaniedbywanie potrzeb

Zaniedbywanie podstawowych wymagań krzywdzi absolutnie każde zwierzę, niezależnie od jego gatunku, wielkości czy rasy. Działa bezpośrednio - pozbawiając fizycznie istotnych dla życia czynników, niszcząc zdrowie. A także pośrednio - wpływa na psychikę, powodując niekończący się stres, który prowadzi do zaburzeń zachowania i często jest przyczyną poważnych chorób, a w konsekwencji - także śmierci.

Małe zwierzęta, jak króliki, niewielkie ptaki, przebywają w swoich klatkach i nie skarżą się, gdy im czegoś brakuje. Uważane są więc za mniej wymagające i dlatego łatwo ignoruje się ich potrzeby. A nie są one mniej wrażliwe na zaniedbania, niż inne zwierzęta. Potrzeby niewielkich stworzeń nie są mniejsze ani mniej ważne. Zanieczyszczona ściółka, ciasna, duszna klatka (była akurat w promocji), jedzenie niskiej jakości (bo najtańsze), częsty brak wody (dziecko ciągle zapomina uzupełniać), powodują stałą udrękę zwierzęcia.

Często przyczyną zaniedbań nie jest zła wola, a brak rzetelnej wiedzy o gatunku. Zwłaszcza, gdy pupil trafia do nowego właściciela jako niespodzianka. Taka osoba nie ma możliwości przygotowania się do opieki i zdobycia niezbędnych informacji. Kierując się obiegowymi opiniami nowicjusz może łatwo zaszkodzić zwierzakowi lub popełnić błędy, których konsekwencje będą dramatyczne.

Każde stworzenie potrzebuje bodźców stymulujących psychikę oraz aktywności - nowych wyzwań, ruchu, jakiegoś zajęcia. Pozbawione tego, cierpi nie mniej, niż krzywdzone fizyczne. Ogromną dolegliwością domowych pupili jest nuda. Zwierzę na nią narażone może wylizywać, wygryzać miejsca na swoim ciele (ptaki wyrywają pióra), nawet do krwi i do kości. Te mieszkające z innymi, stają się nadmiernie agresywne wobec współtowarzyszy. To, między innymi, nuda skłania do ucieczek. Pies wymykający się z posesji naraża się np. na zawiśnięcie na ogrodzeniu, potrącenie przez pojazd, trafienie w nieodpowiednie ręce. Gryzoń, który wydostał się z klatki może zostać nieumyślnie skrzywdzony, nawet zabity - gdy znajdzie się w miejscu, gdzie opiekun się go nie spodziewa.

Zwierzęta potrzebują także towarzystwa. Dla wielu gatunków jest ono wręcz niezbędne do prawidłowego rozwoju psychicznego i normalnego funkcjonowania. Zwierzak skazany na samotność, zwłaszcza w początkowym okresie życia, nigdy już nie będzie zachowywał się normalnie. Nie będzie potrafił nawiązywać relacji ze swoim gatunkiem ani z człowiekiem. Nakłaniany do kontaktów może reagować agresją. Nawet długotrwała rehabilitacja psychiki nie naprawi tego do końca.

Właściwa dieta ma decydujące znaczenie dla zdrowia każdego zwierzęcia. Jedzenie złej jakości lub nieodpowiednie dla konkretnego gatunku, powoduje dyskomfort, choroby, nawet śmierć. Przekarmianie jest tak samo szkodliwe, jak głodzenie. A zaniedbania żywieniowe młodziutkich zwierząt odbijają się na nich także później, gdy już dorosną.